mandag den 31. januar 2011

Ludomani

Ludomani er en sygelig lidenskab for at spille, oftest i form af hasardspil.
Spillelidenskaben har ofte en negativ/destruktiv indvirkning på arbejdsliv, familieliv og
personlige relationer.

Ludomanen søger konstant ny "spænding" (betegnet som et "kick" eller en "rus") i form af
nye spil og større indsatser. Hvis ludomanen forsøger at stoppe, vil han/hun ofte opleve
rastløshed og irritation. Det er ikke let for andre at identificere en ludoman, da han/hun
ofte vil forsøge at dække over sin spillelidenskab.
Et Hasardspil er et spil om økonomiske værdier, hvor udfaldet af spillet er helt eller
næsten helt tilfældigt. Fx roulette samt visse kort og terningespil afhænger ikke af
spillerens dygtighed, men af tilfældigheder. Ludo er også et tilfældighedsspil, fordi selvom
man kan spille Ludo mere eller mindre klogt, så er det en meget simpel strategisk viden,
der skal til for at blive god. Garanteres der efter hvert spil en gevinst er der ikke tale om
hasard. hvis det udøves erhvervsmæssigt uden tilladelse.

Det kan også være et væddemål, hvor udfaldet er uberegneligt - hvorimod tips på
en fodboldkamp eller hestevæddeløb ikke regnes til hasardspil.
I Danmark var der tidligere et monopol på væddemål, lotterier, tips mv. - eller
opstillede spillemaskiner eller morskabsautomater måtte kun udbetale spillemønter som
gevinst. Med åbningen af offentlige kasinoer i forskellige byer i Danmark København,
Vejle m.fl. er der mulighed for lovligt at spille om rigtige penge.
Hasardspil kan være forbudt i Danmark, når der spilles om penge på andre offentlige
steder.

§ 203. Den, som søger erhverv ved hasardspil eller væddemål af tilsvarende art, der ikke
ifølge særlig bestemmelse er tilladt, eller ved at fremme sådant spil, straffes med bøde
eller fængsel indtil 1 år.
Stk. 2. Retten afgør, om det vundne udbytte skal inddrages eller tilbagebetales.
§ 204. Den, som på offentligt sted yder husrum til eller foranstalter utilladt hasardspil,
straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.
Stk. 2. Lige med offentligt sted anses foreningslokaler, når enten enhver eller enhver af en
vis samfundsklasse som regel kan opnå optagelse i foreningen, eller utilladt hasardspil
indgår i foreningens formål, eller der erlægges særlig betaling for deltagelse i spillet.
Stk. 3. Den, som på offentligt sted deltager i utilladt hasardspil, straffes med bøde.

Mens ordet ludomani er ganske nyt, er den spillelidenskab, som ordet dækker over, så
gammel, at den ikke lader sig tidsfæste. Hasardspil har været anvendt siden tidernes
morgen og kan påvises i alle de store kultursamfund.
også i Bibelen spilles hasard. Således fordeles Kanaans land ifølge 4. Mosebog ved
lodkastning.

Selv om statsmagterne i tidens løb via lovgivning har søgt at sætte en stopper for
hasardspil, trivedes spillet i bedste velgående i alle samfundsklasser.
Rygterne om den danske ungdoms afhængighed af hasardspil er stærkt overdrevne.
Faktisk har danske unge den suverænt laveste risiko i Norden for at blive ludomaner.
Det viser den første danske undersøgelse af spillevaner på nettet blandt 12-17-årige, lavet
af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Undersøgelsen viser, at 0,4 procent af landets unge bakser med »mulige
spilleproblemer«. I Norge er tallet oppe på 6 procent.
Tilsvarende har blot 0,2 procent af danske unge »klare spilleproblemer«, mens tallet i
Norge er 3,2 procent.

I begge tilfælde er tallene altså mere end ti gange højere i Norge, end de er i Danmark, og
et tilsvarende mønster ses, hvis man sammenligner Danmark med Sverige.

Resultatet kommer bag på forsker på SFI, Connie Nielsen, der står bag undersøgelsen. »Det er meget
almindeligt at spille i Danmark, men vi er lidt overraskede over, at vi finder færre, der har
problemer end i Norge eller Sverige. Undersøgelsen viser ikke hvorfor, det hænger sådan
sammen, men det kunne være interessant at undersøge nærmere,« siger Connie Nielsen
til videnskab.dk.
Connie Nielsen påpeger, at den danske undersøgelse er lavet fuldstændigt som den norske, så de to undersøgelser er fuldstændigt sammenlignelige. Ikke udelukkende positivt
Undersøgelsen bygger på interview over mobiltelefon med 3.814 unge. Den afslører, at danske unge primært bruger penge på nettet på poker og fodboldtipsspil som Oddset og anden bookmaking.

De gør det, fordi det er underholdende og spændende. Først på en tredjeplads kommer pengene, man spiller om - og som ellers er den vigtigste motivationsfaktor for voksne spillere. Det antyder, at spil er blevet en naturlig del af ungdomskulturen.

Hvad er ludomani:

Patologisk (sygelig) spillelidenskab (ludomani) og er ifølge internationale diagnosekriterier
(WHO’s klassifikationssystem IDC-10 og Det Amerikanske Psykiatriske Selskabs
klassifikationssystem DSM-IV) grupperet under sygelige vane- og impulshandlinger.Her
kan du læse mere om ludomani og lidt om behandling af ludomani.
På Sundhedsstyrelsens diagnoseliste er ludomani mere præcist defineret som en
afhængighedstilstand, der er „karakteriseret ved hyppigt gentagne episoder af
spillelidenskab, som dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige
og familiemæssige værdier og forpligtelser”.Ludomani er en sygelig lidenskab for at spille,
oftest i form af hasardspil. Spillelidenskaben har ofte en negativ/destruktiv indvirkning på
arbejdsliv, familieliv og personlige relationer.
Ludomanen søger konstant ny “spænding” (betegnet som et “kick” eller en “rus”) i form af
nye spil og større indsatser. Hvis ludomanen forsøger at stoppe, vil han/hun ofte opleve
rastløshed og irritation. Det er ikke let for andre at identificere en ludoman, da han/hun
ofte vil forsøge at dække over sin spillelidenskab.

kort om fodbold

Fodbolden kommer fra Kina. For mere end 2000 år siden sparkede kineserne nemlig til bolde
udstoppet med hår, og såvel oldtidens grækere som romere kæmpede om bolden. Men også andre steder på kloden findes der tegn på fodboldaktiviteter fra gammel tid. Målet var en ring af sten, ogspillerne måtte bruge ben, hofter og albue.
I 1100 tallet spillede englænderne også en slags fodbold, det var ikke på en afgrænset bane. Det gik ud på at man skulle få bolden frem til næste landsby. I middelalderen var der fodbold i mange lande. I 1848 laver Cambridge-universitet regler om på deres tid fodbolds regler, de regler ligner de regler vi har i dag. Så endelig kom dagen hvor den første fodbold-sammenslutning blev dannet, det var
den 26. oktober 1863, på freemason´s tavern i England. Otte år senere blev den første cupturnering startet: FA cup. Der skulle gå yderligere 17år (1888) før den første landsdækkende turnering blev startet.